Hệ thống chứng chỉ của Juniper có bốn cấp độ khác nhau gồm:

 • Associate
 • Specialist
 • Professional
 • Expert.

Hai cấp cao nhất Professional and Expert – đã cho thấy mức tăng lương từ 10% trở lên, theo báo cáo của Foote Partners. Hai chứng nhận này có một số mảng kiến thức khác nhau: Data Center, Enterprise Routing and Switching, Junos Security and Service Provider Routing and. Các yêu cầu cho từng cấp và từng mảng khác nhau. Ví dụ với cấp độ Professional về Enterprise Routing and Switching yêu cầu các ứng viên phải hoàn thành tất cả các yêu cầu đối với cấp độ Associate and Specialist. Sau đó, họ phải vượt qua bài thi trắc nghiệm trong hai tiếng bao gồm 65 câu hỏi. Chứng nhận ở cấp độ Expert yêu cầu phải thi thực hành.Phí: Professional $400; Expert $1,400.

Cũng như các hãng công nghệ  khác trong lĩnh vực công nghệ mạng nói riêng, và công nghệ nói chung, Juniper cũng xây dựng cho mình một hệ thống chứng chỉ, bên cạnh mục đích để đánh giá, xếp hạng kỹ sư về độ hiểu biết cũng như làm chủ được sản phẩm, thì hệ thống các chứng chỉ cũng là nơi để Juniper quảng bá các công nghệ và sản phẩm của mình đến khách hàng.

Juniper Networks’ Certification Program (JNCP) là hệ thống chứng chỉ bao gồm nhiều lĩnh vực, mỗi lịch vực tập trung vào một mảng công nghệ nhất định. JNCP cung cấp chứng chỉ cho 7 lĩnh vực, bao gồm:

 • Enterprise Routing and Switching: Cung cấp các kiến thức và giải pháp network cho môi trường Enterprise. Track Enterprise không chỉ cung cấp các kiến thức về routing như OSPF, BGP mà còn đi sâu vào các giao thức ở mức người dùng, các giải pháp thường được sử dụng trong môi trường mạng doanh nghiệp (802.1X, Private VLAN, Telephone over IP…).
 • Service Provider Routing and Switching:Cung cấp kiến thức và các giải pháp network cho môi trường Service Provider, tập trung chủ yếu vào 02 giao thức là MPLS (Multiple Protocols Label Switching) và BGP. Đặc biệt, các kỹ thuật nâng cao trong việc tối ưu đường đi, QoS và các ứng dụng của MPLS (Laye 2 VPN, Layer 3 VPN…)
 • Junos Security: Cung cấp các kiến thức và giải pháp về bảo mật, dựa trên nền tảng thiết bị SRX. Các giải pháp bảo mật cơ bản đến phức tạp cho từng Layer trong mô hình TCP/IP như Zone, Policy, Antil Spam, Anti Virus.
 • Data Center: Cung cấp kiến thức về các công nghệ của Juniper được áp dụng trong môi trường Data Center
 • Automation and DevOps:Đây là track chứng chỉ liên quan đến lĩnh vực về Automation – một linh vực tiên phong của Juniper
 • Cloud: Chứng chỉ Cloud xác nhận kiến thức của ứng viên về các nguyên tắc, kiến trúc, công nghệ và lý thuyết mạng dựa trên công nghệ điện toán đám mây
 • Design: Chứng chỉ chứng nhận cho các chuyên gia trong mảng thiết kế và giải pháp mạng đối với các thiết bị Juniper.
 • Design: Chứng chỉ chứng nhận cho các chuyên gia trong mảng thiết kế và giải pháp mạng đối với các thiết bị Juniper

Mỗi track sẽ được mô tả kỹ hơn trong các phần dưới đây. Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm tại trang chủ về đào tạo của Juniper: https://learningportal.juniper.net/juniper/user_activity_info.aspx?id=5357

Hệ thống chứng chỉ của Juniper Network

Mỗi chứng chỉ sẽ yêu cầu học viên phải hoàn thành một bài thi. Bài thi chứng chỉ Associate có giá khoảng 200$, trong khi bài thi Specialist có giá 300$, và bài thi Professional có giá là 400$. Học viên có thể đăng ký thi tại các trung tâm ủy quyền của Pearson VUE. Riêng với bài thi ở cấp độ Expert (chuyên gia) sẽ đòi hỏi thí sinh phải vượt qua một kỳ thi lab 8 giờ liên tục (hands-on), có giá là 1600$ và chỉ có thể thi tại một số trung tâm khảo thí của Juniper Networks trên toàn cầu (tương tự như bài thi CCIE lab của Cisco).

Các chứng chỉ của Juniper có hạn trong vòng 3 năm, và các kỹ sư có chứng chỉ này sẽ phải renew hoặc recertify trước thời hạn 3 năm để duy trì trạng thái hợp lệ. Đối với các chứng chỉ cấp độ Associate, Specialist, và Professional, học viên phải thi đạt các bài thi tương ứng để renew. Việc thi đạt một bài thi ở một cấp độ sẽ renew toàn bộ các chứng chỉ ở cấp độ thấp hơn trong cùng mộ track. (Ví dụ nếu bạn thi JNCIP-SP thì sẽ tự động renew JNCIS-SP và JNCIA). Để renew chứng chỉ ở cấp độ Expert, học viên phải pass bài thi ở cấp độ Professional trong cùng một track. (Ví dụ để renew JNCIE-SP, học viên phải pass bài thi JNCIP-SP).

1. JNCIA-Junos Certification

Juniper Networks Certified Associate – Junos (JNCIA-Junos) là chứng chỉ ở mức độ cơ bản cho tất cả các certification track (Enterprise, Service Provider, Data Center, Security) của Juniper (trừ Cloud và Design track). Đối với Cloud track, học viên sẽ thi JNCIA-cloud và đối với Design track, học viên sẽ thi JNCDA như các chứng chỉ ở mức cơ bản.

Chứng chỉ JNCIA-Junos hướng đến các cá nhân đã có kinh nghiệm cơ bản với hệ điều hành Junos của Juniper, và hiểu các nguyên tắc cơ bản của kết nối mạng, định tuyến và chuyển mạch. Để đạt các chứng chỉ cấp cao hơn (Specialist, Professional, hoặc Expert) của các track: Enterprise, Service Provider, Data Center, Security), bạn cần phải thi đạt JNCIA-Junos trước. Để thi đạt JNCIA-Junos, bạn cần vượt qua bài thi JN0-102. Đây là một bài thi có 65 câu hỏi và bạn có 90 phút để hoàn thành bài thi.

2. Enterprise Routing and Switching Track

Enterprise Routing & Switching Track rất hữu ích cho các cá nhân đã thành thạo công nghệ mạng nói chung và các nền tảng định tuyến, chuyển mạch cho doanh nghiệp của Juniper Networks nói riêng. Bốn chứng chỉ trong track này tạo thành một chuỗi chứng chỉ, với mỗi chứng chỉ đóng vai trò là điều kiện tiên quyết cho chứng chỉ tiếp theo trong chuỗi:

 • Juniper Networks Certified Associate – Junos (JNCIA-Junos)
 • Juniper Networks Certified Specialist Enterprise Routing & Switching (JNCIS-ENT)
 • Juniper Networks Certified Professional Enterprise Routing & Switching (JNCIP-ENT)
 • Juniper Networks Certified Expert Enterprise Routing & Switching (JNCIE-ENT)
Learning Path của Enterprise Routing and Switching Track

Để bắt đầu theo đuổi Enterprise Routing & Switching track, học viên phải thi đạt JNCIA-Junos.

Sau khi thi đạt JNCIA-Junos, học viên có thể thi tiếp JNCIS-ENT. JNCIS-ENT công nhận các chuyên gia mạng có kiến thức cơ bản đến trung gian về định tuyến, chuyển mạch, cấu hình và xử lý sự cố trong Junos. Các thí sinh phải vượt qua một bài thi viết (JN0-347), trong đó có 65 câu hỏi trắc nghiệm và mất 90 phút để hoàn thành.

JNCIS-ENT là điều kiện tiên quyết để thí sinh có thể thi tiếp JNCIP-ENT. Chứng chỉ này công nhận các chuyên gia mạng có kiến thức sâu rộng về công nghệ định tuyến, chuyển mạch trong mạng doanh nghiệp, cấu hình và xử lý sự cố trong Junos. Các thí sinh phải làm bài thi JN0-647, trong đó có 65 câu hỏi trắc nghiệp và mất tới 120 phút để hoàn thành. JNCIP-ENT là điều kiện tiên quyết để thí sinh có thể thi chứng chỉ cấp độ Expert, JNCIE-ENT. Đây là chứng chỉ cao nhất trong Enterprise Routing & Switching track. Chứng chỉ này yêu cầu một bài kiểm tra thực tế để kiểm tra khả năng triển khai, cấu hình, quản lý và khắc phục sự cố trên các nền tảng thiết bị định tuyến, chuyển mạch dành cho doanh nghiệp dựa trên Junos. Bài kiểm tra này sử dụng rất nhiều thiết bị, giao thức, và tính năng. Các thí sinh có thể đăng ký một JNCIE bootcamp để chuẩn bị cho bài thi lab JPR-943 kéo dài đến 8 giờ đồng hồ.

3. Service Provider Routing And Switching Track

Giống như Enterprise track, Service Provider Routing and Switching track cũng có 4 cấp độ: Associate, Specialist, Professional và Expert.

 • Juniper Networks Certified Associate – Junos (JNCIA-Junos)
 • Juniper Networks Certified Internet Specialist – Service Provider (JNCIS-SP)
 • Juniper Networks Certified Internet Professional – Service Provider (JNCIP-SP)
 • Juniper Networks Certified Internet Expert – Service Provider (JNCIE-SP)
Learning Path đối với Service Provider Routing and Switching Track

JNCIA-Junos là điều kiện tiên quyết để các thí sinh có thể thi tiếp JNCIS-SP. JNCIS-SP chứng nhận các cá nhân có kiến thức từ sơ cấp tới trung cấp về định tuyến và chuyển mạch trong Junos. Để đạt chứng chỉ này, các thí sinh phải vượt qua bài thi JN0-361 bao gồm 65 câu trắc nghiệm và mất 90 phút để hoàn thành.

Chứng chỉ tiếp theo trong track Service Provider này là JNCIP-SP. JNCIP-SP áp dụng cho các kỹ sư mạng đã có kinh nghiệm với kiến thức nâng cao về công nghệ định tuyến và có khả năng cấu hình, xử lý sự cố trong Junos. Để đạt được chứng chỉ này, các cứng viên phải vượt qua bài thi JNO-662, trong đó bao gồm 65 câu hỏi trắc nghiệm và mất 120 phút để hoàn thành. JNCIE-SP là chứng chỉ cao nhất trong Service Provider Routing & Switching track của Juniper. Cũng giống như JNCIE-ENT, JNCIE-SP yêu cầu thí sinh phải vượt qua một bài thi thực hành 8 tiếng (NPR-960), trong đó các thí sinh phải triển khai, xử lý sự cố, và duy trì hệ thống mạng Service Provider sử dụng các công nghệ, sản phẩm của Juniper Networks.

3. Junos Security Track

Junos Security Track cũng bao gồm 4 cấp độ: Associate, Specialist, Professional và Expert.

 • Juniper Networks Certified Associate – Junos (JNCIA-Junos)
 • Juniper Networks Certified Internet Specialist – Security (JNCIS-SEC)
 • Juniper Networks Certified Internet Professional – Security (JNCIP-SEC)
 • Juniper Networks Certified Internet Expert – Security (JNCIE-SEC)
Learning Path đối với Junos Security Track

Cấp độ đầu tiên học viên cần vượt qua cũng là JNCIA-Junos. Đây là điều kiện tiên quyết để có thể thi tiếp chứng chỉ JNCIS-SEC – chứng chỉ cấp độ intermediate này cho phép ứng viên cấu hình, troubleshoot trong nền tảng Junos software của các thiết bị SRX và hiểu những yếu tố cơ bản về công nghệ bảo mật này. Bài thi JNCIS-SEC JN0-333 được thiết kế hồm 65 câu hỏi trắc nghiệm trong vòng 90 phút.

Cấp độ tiếp theo Juniper Networks Certified Professinal Security (JNCIP-SEC) – cá nhân có chứng chỉ này được chứng nhận là một người có độ hiểu biết sâu rộng đến security, có khả năng cấu hình và troubleshoot tốt dựa trên Junos software. Bài thi JN0-634 có 65 câu hỏi trắc nghiệm và mất tới 120 phút để hoàn thành. JNCIP-SEC là điều kiện tiên quyết đối chứng chỉ Chuyên gia Bảo mật, được Chứng nhận bởi Juniper Networks (JNCIE-SEC), chứng nhận cao cấp nhất trong Security track. JNCIE-SEC kiểm tra kỹ năng triển khai, định cấu hình, quản lý và khắc phục sự cố các nền tảng bảo mật dựa trên Junos của Juniper Networks. Để đạt chứng chỉ JNCIE-SEC, các thí sinh phải vượt qua bài thi thực hành JPR-932 kéo dài tới 08 giờ.

4. Junos Data Center Track

Một trong những bổ sung mới cho chương trình Chứng chỉ mạng của Juniper Networks là Data Center track. Data Center track được thiết kế cho các chuyên gia triển khai, cấu hình và quản lý các công nghệ trung tâm dữ liệu và Hệ điều hành Junos cũng như khắc phục sự cố. Chứng chỉ thuộc Data Center Track cũng được chia thành 4 cấp độ:

 • Juniper Networks Certified Associate – Junos (JNCIA-Junos)
 • Juniper Networks Certified Internet Specialist – Data Center (JNCIS-DC)
 • Juniper Networks Certified Internet Professional – Data Center (JNCIP-DC)
 • Juniper Networks Certified Internet Expert – Data Center (JNCIE-DC)
Learning Path đối với Junos Data Center Track

Con đường để tiếp cận đến cấp độ cao nhất của Junos Data Center Track được bắt đầu hơi khác so với những track khác mà chúng tôi vừa giới thiệu.Từ chứng chỉ JNCIS-ENT, ứng cử viên sẽ tiến tới chứng chỉ JNCIP-Data Center (JNCIP-DC). Một chứng chỉ chuyên nghiệp cho các học viên tiên tiến, JNCIP-DC lấy JNCIS-ENT làm điều kiện tiên quyết và yêu cầu các thí sinh phải vượt qua một bài thi viết (JN0-680) có 65 câu hỏi và mất tới 120 phút để hoàn thành.

Chứng chỉ ở cấp độ Chuyên gia là JNCIE-DC, công nhận các chuyên gia xây dựng, cấu hình và quản lý mạng trung tâm dữ liệu bao gồm các thiết bị MX Series và QFX Series của Juniper Networks. Họ cũng phải hiểu thấu đáo một số công nghệ khác, chẳng hạn như Clos IP fabric, Ethernet VPN, virtual extensible VLANs và Class of Service (CoS). Giống như các chứng chỉ Chuyên gia khác, thí sinh phải vượt qua bài kiểm tra trong phòng lab kéo dài 08 giờ.

5. JNCP Automation and DevOps Track

Juniper Networks Automation & DevOps track xác nhận kiến thức của ứng viên về ngôn ngữ scripting, tự động hóa các mạng hoặc thiết bị liên quan đến Junos, cũng như khả năng áp dụng tự động hóa cho các hệ thống Junos.

Learning Path đối với Junos Automation và DevOps Track

Cũng như các certificaiton track khác của Juniper, các ứng cử viên bắt đầu bằng cách lấy chứng chỉ JNCIA-DevOps, chứng chỉ này đóng vai trò là điều kiện tiên quyết cho chứng chỉ JNCIS-DevOps ở cấp độ Specialist. JNCIS-DevOps nhắm đến kiến thức về các công cụ scripting và tự động hóa bao gồm Python, Ansible và PyEZ, ứng dụng các công cụ cho các mạng và thiết bị của Junos. Để đạt được chứng chỉ JNCIS-DevOps, thí sinh cần vượt qua kỳ thi JNO-420 với 65 câu hỏi và mất 90 phút để hoàn thành. Cấp độ cao nhất hiện tại của track này là JNCIP-DevOps nhưng vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện, chưa chính thức đưa vào hệ thống thi.

6. JNCP Cloud Track

Các chuyên gia quan tâm đến các mạng dựa trên công nghệ điện toán đám mây nên theo Juniper Cloud certification track. Hiện tại có 2 chứng chỉ thuộc track này – một ở cấp độ Associate và một ở cấp Specialist.

 • JNCIA-Cloud
 • JNCIS-Cloud
Learning Path đối với Junos Cloud Track

Chứng chỉ Cloud xác nhận kiến thức của ứng viên về các nguyên tắc, kiến trúc, công nghệ và lý thuyết mạng dựa trên công nghệ điện toán đám mây.

Các ứng viên quan tâm đến Cloud track bắt đầu hành trình của họ với chứng chỉ JNCIA-Cloud ở cấp độ Associate. Để có được chứng chỉ này, các thí sinh phải thực hiện bài kiểm tra JNO-210 có 65 câu hỏi và kéo dài đến 90 phút. Chứng chỉ JNCIA-Cloud đóng vai trò là điều kiện tiên quyết để thi tiếp chứng chỉ JNCIS-Cloud cấp Specialist. Các thí sinh thi JNCIS-Cloud cần có hiểu biết về SD-WAN, multi-cloud và các kiến trúc mạng đám mây khác cùng với khả năng triển khai và cấu hình mạng đám mây của Juniper. Để đạt được chứng chỉ, thí sinh tham gia kỳ thi JNO-411 có 65 câu hỏi và mất 90 phút để hoàn thành.

7. JNCP Design Track

Các chuyên gia quan tâm đến các nguyên tắc thiết kế mạng Juniper nên theo đuổi chứng chỉ Juniper Design. Design track hướng tới các công nghệ và nguyên tắc liên quan đến Juniper Networks, bao gồm các nguyên tắc thiết kế và các giải pháp tốt nhất.

Learning Path đối với Junos Design Track

Juniper cung cấp chứng chỉ của Design track ở cấp độ Associate và Specialist. Juniper Networks Certified Design Associate (JNCDA) là chứng chỉ nền tảng của Design track, xác nhận kiến​​thức của ứng viên về các nguyên tắc thiết kế mạng. Thí sinh cần vượt qua kỳ thi JNO-1100 để lấy chứng chỉ này.

Chứng nhận JNCDA đóng vai trò là điều kiện tiên quyết cho chứng chỉ cấp chuyên gia. Có ba track giải pháp có sẵn ở cấp độ Specialist:

 • Juniper Networks Certified Design Specialist – Data Center (JNCDS-DC): JNCDS-DC xác nhận sự hiểu biết của ứng viên về thiết kế mạng cho trung tâm dữ liệu, các giải pháp tốt nhất và lý thuyết thiết kế. Thí sinh phải vượt qua kỳ thi JNO-1301 để đạt chứng chỉ này.
 • Juniper Networks Certified Design Specialist – SP (JNCDS-SP): Chứng chỉ JNCDS-SP hướng tới các thí sinh có hiểu biết về các nguyên tắc, thực hành, thiết kế tốt nhất của mạng ISP. Thí sinh phải vượt qua bài thi JNO-1361 để đạt chứng chỉ này.
 • Juniper Networks Certified Design Specialist – Security (JNCDS-SEC): Chứng chỉ JNCDS-SEC hướng tới các thí sinh có khả năng thiết kế mạng và bảo mật. Kỳ thi JNO-1331 là bắt buộc để có được chứng chỉ này.

Tất cả các bài kiểm tra trên đều có 65 câu hỏi và mất đến 90 phút để hoàn thành.