Trong tháng 5 /2019 học viện SMACLINK  triển khai khóa học VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage theo bản quyền của chính hãng VMware. Trong khóa học năm ngày này, học viên được tập trung học lý thuyế và thực hành việc cài đặt, định cấu hình và quản lý VMware vRealize® Tự động ™. Học viên học cách tìm hiểu về cấu hình và việc sử dụng nền tảng tự động hóa vRealize, bao gồm cung cấp dịch vụ tự phục vụ và tạo các dịch vụ danh mục bao gồm các máy ảo được xác định trước, các thành phần phần mềm và mạng VMware NSX® theo yêu cầu. Khóa học này cũng bao gồm việc can thiệp vRealize Tự động hóa với các hệ thống khác bằng VMware vRealize® Orchestrator ™ để thúc đẩy quy trình công việc, tạo chu kỳ phê duyệt và quản lý vòng đời của máy để bảo tồn tài nguyên. Ngoài ra, các học viên sẽ hiểu rõ hơn và biết cách đạt được lợi ích của tự động hóa như là một thành phần của trung tâm dữ liệu được xác định bằng phần mềm.

Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ hiểu được:

• Mô tả kiến trúc vRealize Tự động hóa và các trường hợp sử dụng trong môi trường đám mây
• Cài đặt và cấu hình Tự động hóa vRealize
• Quản lý các thực thể Tự động hóa vRealize trên VMware và cơ sở hạ tầng ảo và đám mây của bên thứ ba
• Cấu hình và quản lý danh mục, thùng chứa và bản thiết kế
• Định cấu hình và quản lý các nhóm kinh doanh và đặt chỗ để tính toán tài nguyên

Tài liệu đào tạo và hệ thống Lab thực hành:Học viên sẽ được học và thực hành trong môi trường lab chính hãng.

Hỗ trợ từ SMACLINK: SMACLINK  hỗ trợ những học viên có nhu cầu ôn thi chứng chỉ quốc tế với các voucher giảm giá từ trung tâm khảo thí Pearson Vue & Prometric.

Tại SMACLINK, chúng tôi liên tục tuyển sinh các khóa học của hãng VMware cơ bản và nâng cao.

Mọi thông tin chi tiết khóa học , xin vui lòng liên hệ :

Điện thoại: 02466526277

Email: [email protected] hoặc [email protected]