Với sự ủy quyền của hãng Cloud Credential Council học viên SMACLI,NK đã triển khai khóa học Machine Learning cơ bản và nâng cao . Khóa học Machine Learning với Python là khóa đào tạo cung cấp cho học viên kiến thức để nắm vững các khái niệm và kỹ thuật bằng thuật toán Python, học có giám sát và không giám sát, xác suất, thống kê, cây quyết định,  và hồi quy tuyến tính  thông qua các dự án thực hành thiết thực. Học viên được tiếp cận với các ứng dụng của học máy với nhiều ví dụ minh họa, dữ liệu, và dự án từ các bài toán thực tế như dự đoán/dự báo giá cả, đánh giá tín dụng cá nhân, phân loại phương tiện giao thông/ảnh/tin tức, phát hiện thâm nhập trong an ninh mạng, v…v… Với cách tiếp cận dựa trên dự án (project-based) khóa đào tạo sẽ giúp người học có được các kỹ năng thực hành và giải quyết các vấn đề thực tế sử dụng các kỹ thuật và công cụ của học máy.

Sau khi hoàn thành xong khóa học, học viên có thể:

  • Hiểu Nguyên tắc cơ bản của việc sử dụng dữ liệu để đào tạo máy
  • Nắm rõ một mạng lưới thần kinh nhân tạo
  • Biết được Hồi quy tuyến tính với nhiều biến bằng Python
    cũng như Hồi quy logistic để phân loại dữ liệu bằng Python
  • Hỗ trợ thuật toán máy Vector
  • Thiết kế hệ thống Machine Learning
  • Phân tích thành phần nguyên lý cho mô hình dữ liệu

Tài liệu đào tạo và hệ thống Lab thực hành:Học viên sẽ được học và thực hành trong môi trường lab chính hãng.

Hỗ trợ từ SMACLINK: SMACLINK  hỗ trợ những học viên có nhu cầu ôn thi chứng chỉ quốc tế với các voucher giảm giá từ trung tâm khảo thí Pearson Vue & Prometric.

Tại SMACLINK, chúng tôi liên tục tuyển sinh các khóa học về trí tuệ nhân tạo, học máy ( machine Learning) cơ bản và nâng cao.

Mọi thông tin chi tiết khóa học , xin vui lòng liên hệ :

Điện thoại: 02466526277

Email: [email protected] hoặc [email protected]