Nếu các doanh nghiệp không kịp thời nắm bắt, thích ứng với chuyển đổi số của cuộc cách mạng 4.0 thì doanh nghiệp đó sẽ đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp kinh doanh của họ. Phần mềm nguồn mở chính là cầu nối giúp các doanh nghiệp chuyển đổi nhanh trong quá trình chuyển đổi số.

Với sự phát triển nhanh như vũ bão của khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, bigdata…đặt ra cho cộng động doanh nghiệp, cơ quan tổ chức những thách thức rất lớn trong chuyển đổi số. Nếu các doanh nghiệp không kịp thời nắm bắt, chuyển đổi nhanh chóng, thích ứng được với thay đổi nhanh của khoa học công nghệ, với quá trình chuyển đổi số này thì doanh nghiệp đó sẽ đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp kinh doanh của mình.

fotolia_73526765

Lợi ích của PMNM mang lại là tiết kiệm lớn về chi phí cho các doanh nghiệp, tổ chức. Theo thống kê, 80-90% hoạt động vận hành hệ thống IT, cốt lõi của các nền sản xuất phần mềm là chi phí cho bản quyền. Cộng đồng nguồn mở rất lớn, đồng thời khả năng thích ứng nhanh với thay đổi lớn. Thực chất chuyển đổi số là chuyển đổi các hệ thống IT hiện nay sang hệ thống IT 4.0, điều này đòi hỏi sự thích ứng của chúng ta trong quá trình chuyển đổi đó. Thực sự PMNM là cầu nối giữa các doanh nghiệp với quá trình chuyển đổi số.

Đặc biệt, trong xu hướng hiện nay, rất nhiều hãng lớn như Facebook phát triển dựa trên PMNM, điều này cho thấy PMNM đang là xu thế hết sức hữu hiệu trong quá trình chuyển đổi số ở ngay bản thân các doanh nghiệp lớn trước đây ủng hộ nguồn đóng, giờ cũng quay sang đóng góp cho nguồn mở.

Galaxy Note 4 because the setup is identical here. Yes running on Android 4.4 KitKat.

Tại Việt Nam, việc phát triển ứng dụng PMNM là một trong những giải pháp hết sức hiệu quả của ngành CNTT để tiếp cận làm chủ các công nghệ mới. Việc ứng dụng CNTT, PMNM giúp cho các cơ quan tổ chức đảm bảo an toàn thông tin, thực thi quyền sở hữu trí tuệ và giảm chi phí.

Chuyển đổi số đang là xu thế tất yếu hiện nay, các doanh nghiệp cần thay đổi để thích ứng, tồn tại và phát triển. Trong đó, phần mềm nguồn mở là giải pháp hữu hiệu cho tổ chức, doanh nghiệp trong xu thế phát triển mới. Vì vậy, các doanh nghiệp Việt Nam hãy kết nối, hỗ trợ nhau cùng phát triển tốt hơn và dùng nguồn mở là phương pháp hiệu quả để thực hiện điều này

fotolia_81764888

Tại SMACLINK Academy, chúng tôi liên tục tổ chức đào tạo các khóa học mã nguồn mở cơ bản và nâng cao. Tham gia các khóa học mã nguồn mở tại SMACLINK, các học viên sẽ được học tập với trang thiết bị hiện đai, được giảng dạy bởi các chuyên gia nước ngoài và Việt nam, sẽ có cơ hội thực tập và giới thiệu làm việc tại các công ty mã nguồn mở trong và ngoài nước.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: