Ngày 18/6/2018 SMACLINK với sự ủy quyền học viện Cloud Credential Council (Mỹ) đã triển khai Khóa đào tạo phân tích dữ liệu lớn – đây là chương trình đào tạo chuyên gia phân tích dữ liệu mới nhất được SMACLINK đồng loạt triển khai đào tạo cho các học viên là chuyên gia phần mềm, chuyên gia phân tích dữ liệu, kiến trúc sư CNTT… tại Hà nội và Thành phố Hồ Chí Minh

Dữ liệu lớn (Big Data) thường bao gồm các bộ dữ liệu với quy mô vượt quá khả năng quản trị, quản lý và xử lý của các công cụ phần mềm thông dụng trong khoảng thời chấp nhận. Dữ liệu lớn là tập hợp các kỹ thuật và công nghệ đòi hỏi cách tích hợp mới nhằm khám phá những giá trị tiềm ẩn to lớn từ những tập hợp dữ liệu lớn, đa dạng, phức tạp về quy mô.

Khóa học được giảng dạy bởi giảng viên được học viện Cloud Credential Council công nhận và đang triển khai , vận hành các dự án lớn trong nước và quốc tế thuộc các tập đoàn CNTT hàng đầu trong nước và thế giới.

Tham gia khóa học các học viên sẽ hiểu được:

  • Bigdata là gì? Tầm quan trọng của Bigdata trong môi trường kinh doanh mang nhiều tính cạnh tranh ngày nay
  • Cơ hội và thách thức trong Bigdata
  • Nguồn gốc của Big Data bao gồm ba nguồn: con người, bộ máy cảm biến và tổ chức.
  • Hiểu được  6 chữ V đặc trưng của dữ liệu trong Big Data: Khối lượng ,Tốc độ, Độ đa dạng, Tính chính xác, Tính liên kết, và Giá trị.
  • Hiểu và vận dụng quy trình tiếp cận các vấn đề dữ liệu khoa học ứng dụng trong thực tế
  • Mô hình kiến trúc để phân tích Big Data.
  • Công cụ khai thác dữ liệu: data mining tools

Học xong các học viên được SMACLINK hỗ trợ thi chứng chỉ quốc tế của học viên Cloud Credential Council.

Tại SMACLINK, chúng tôi liên tục tuyển sinh các khóa học đào tạo theo chuẩn chính hãng , hỗ trợ thi chứng chỉ quốc tế tại trung tâm ủy quyền thi chứng chỉ VUE và PEASON

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ :