Khóa học An ninh bảo mật cho lập trình viên – ECCouncil Certified Secure Programmer (ECSP) – khóa học được SMACLINK triển khai đồng loạt tại Hà nội và THành phố Hồ Chí Minh từ ngày 23/4/2018 – 27/4/2018

Khóa học đã đem đến cho học viên kiến thức về :

  • Tính năng bảo mật và nguyên tắc mã hóa an toàn.
  • Kỹ thuật phòng thủ cho các cuộc tấn công SQL injection.
  • Kỹ thuật phòng thủ chống lại các cuộc tấn công phiên, cookie.
  • Giảm thiểu các lỗ hổng trong lớp mức độ xử lý ngoại lệ.
  • Kỹ thuật phòng thủ chống lại các cuộc tấn công canonicalization và ACL.
  • Tầm quan trọng của lập trình an toàn và các kỹ năng cần thiết thiết lập trình an toàn.

Tại SMACLINK chúng tôi liên tục tuyển sinh các khóa học về bảo mật của EC-council . Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 0246656277

Email: [email protected]

Chi tiết khóa học xin vui lòng truy cập tại đây