Giới thiệu khóa học

Khóa học Junos Security tập trung vào việc cấu hình, vận hành và triển khai thiết bị Firewall SRX của Juniper trong môi trường mạng. Các chủ đề chính trong khóa học này bao gồm các công nghệ bảo mật như vùng bảo mật (Security Zone), chính sách bảo mật (Security Policy), phát hiện và ngăn chặn xâm nhập (IDP), NAT và tính năng dự phòng Chassis Cluster.

Thông qua việc học kiến thức và thực hành lab, bạn sẽ có được những kinh nghiệm trong việc cấu hình, giám sát thiết bị Firewall SRX cũng như thêm hiểu biết về hệ điều hành Junos của Juniper. Thiết bị Virtual SRX mạnh mẽ sẽ được sử dụng xuyên suốt trong quá trình học.

Đối tượng phù hợp với khóa học

Khóa học phù hợp với những người đang vận hành thiết bị Firewall Juniper SRX trong các công ty hoặc kỹ sư mạng muốn tìm hiểu thêm để nâng cao kiến thức về bảo mật.

Yêu cầu học viên

 • Đã có những kiến thức cơ bản về quản trị mạng như mô hình OSI, bộ giao thức TCP-IP, địa chỉ IP, địa chỉ MAC, định tuyến đơn giản.
 • Đã được làm quen với hệ điều hành Junos của Juniper.

Nội dung khóa học

 • Module 1: Introduction to Junos Security
 • Module 2: Zones
 • Module 3: Security Policies
 • Module 4: Firewall User Authentication
 • Module 5: Screen Options
 • Module 6: Network Address Translation
 • Module 7: IPsec VPNs
 • Module 8: Introduction to Intrusion Detection and Prevention
 • Module 9: High Availability Clustering TheoryModule
 • Module 10: High Availability Clustering Implementation