GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Khóa học được thiết kế với 5 ngày học sẽ cung cấp cho học viên các kiến thức về định tuyến trung gian và các ví dụ về việc cấu hình. Nội dung được giới thiệu bao gồm tổng quan về các tính năng của protocol-independent routing, cân bằng tải (load balancing) và bộ lọc chuyển tiếp (filter-based forwarding), OSPF, BGP, IP tunneling và các tính năng HA (high Availability). Thông qua các bài hướng dẫn và thực hành lab, học viên sẽ có kinh nghiệm về cấu hình và giám sát hệ điều hành Junos cũng như theo dõi các hoạt động của thiết bị.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ có khả năng:

 • Mô tả các công dụng điển hình của static, aggregate, và generated routes.
 • Cấu hình và giám sát static, aggregate, và generated routes.
 • Giải thích mục tiêu của Martian routes và thêm các mục mới vào danh sách mặc định
 • Mô tả các công dụng điển hình của routing instances
 • Cấu hình và chia sẻ routes giữa các routing instances (share routes between routing instances)
 • Mô tả các khái niệm và hoạt động của cân bằng tải (load balancing)
 • Cài đặt và theo dõi cân bằng tải tại Lớp 3
 • Minh họa các lợi ích của filter based forwarding
 • Cấu hình và theo dõi filter based forwarding
 • Giải thích các hoạt động của OSPF
 • Mô tả vai trò của designated router
 • Liệt kê và mô tả các kiểu vùng OSPF
 • Cấu hình, giám sát và khắc phục sự cố OSPF
 • Mô tả BGP và các hoạt động cơ bản của nó
 • Đặt tên và mô tả các thuộc tính phổ biến của BGP
 • Liệt kê các bước trong thuật toán BGP route selection
 • Mô tả các tùy chọn ngang hàng của BGP và các quy tắc quảng cáo định tuyến mặc định (default route advertisement rules.)
 • Cấu hình và giám sát BGP.
 • Mô tả các khái niệm và ứng dụng của IP tunneling
 • Giải thích các hoạt động cơ bản của GRE (generic routing encapsulation) và IP-IP tunnels (IP over IP tunnels)
 • Cấu hình và theo dõi GRE và IP-IP tunnels
 • Mô tả các tính năng HA (high availability) khác nhau được hỗ trợ bởi hệ điều hành Junos
 • Cấu hình và theo dõi một số điểm nổi bật của tính năng HA (high availability features)

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Khóa học dành cho những ai có trách nhiệm cấu hình và giám sát các thiết bị hạy trên hệ điều hành Junos

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

 • Học viên cần có kiến thức về mạng cơ bản và hiểu về mô hình tham chiếu Open Systems Interconnection (OSI) và bộ giao thức TCP/IP
 • Học viên cần tham gia khóa học “Introduction to the Junos Operating System (IJOS)” trước khi tham gia khóa học này.

KHÓA HỌC LIÊN QUAN

 • Junos Enterprise Switching (JEX)
 • Advanced Junos Enterprise Routing (AJER)

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Module 1: Course Introduction

Module 2: Protocol-Independent Routing

Module 3: Load Balancing and Filter-Based Forwarding

Module 4: Open Shortest Path First

Module 5: Border Gateway Protocol

Module 6: IP Tunneling

Module 7: High Availability