Python Projects là tài liệu giúp tối ưu hóa lập trình viên Python đã có sẵn các kỹ năng cơ bản, người sẵn sàng để vượt qua các hướng dẫn cơ bản và bắt đầu xây dựng các dự án thực sự.

Bộ tài liệu này sẽ thu hẹp khoảng cách giữa việc học và làm, cuốn sách này hướng dẫn người đọc thông qua kiểu vấn đề xảy ra như thế nào và xử lý ra sao. Khi lập trình Pythonvới hướng dẫn thực tế, giúp bạn có cái nhìn chi tiết hơn. Với sự tập trung vào tính thiết thực trong từng project, Python Projects nêu chi tiết cách mà Python có thể được sử dụng để hoàn thành các công việc hàng ngày và mang lại hiệu quả cho các doanh nghiệp cũng như cá nhân.

Python Projects được viết đặc biệt cho những người đã biết cú pháp Python và nắm được căn bản, nhưng kỹ năng vẫn chưa đủ “cứng” để xử lý các dự án lớn hơn, phức tạp hơn. Cuốn sách cung cấp thông tin cơ bản về việc ứng dụng, xây dựng và nén các thư viện và giải thích chi tiết các chức năng liên quan trong quá trình thực hiện Project.

Via Techtalk

Tại SMACLINK Hà nội và Hồ Chí Minh, Chúng tôi liên tục triển khai các khóa học lập trình Python và hỗ trợ các bạn có việc làm ngay hoặc có thể tham gia các dự án của chúng tôi. Để biết thông tin chi tiết về khóa học, các bạn vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 0246625277

Email: [email protected]