Lịch khai giảng các khóa học từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2018

0
81

Học viện SMACLINK xin được trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa học tại Hà nội, Đà nẵng và Hồ Chí MInh trong tháng 10, 11,12/2018 như sau:

Mọi thông tin chi tiết về khóa học xin vui lòng liên hệ theo Điện thoại : 02466526277

Email: contact@smaclink.com

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC CỦA SMACLINK THÁNG 8

STT Khóa học Lịch khai giảng dự kiến Giờ học Địa điểm Thời lượng
I LỚP HỌC TẬP TRUNG THEO CHUẨN CHÍNH HÃNG
KHÓA HỌC VỀ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY THEO CHUẨN HÃNG CCC
1 Cloud Technology Associate – Công nghệ điện toán đám mây 15/10-19/10/ 2018 8h30-17h30 Hà nội  

40 giờ

2 Professional Cloud Solutions Architect –

 Kiến trúc điện toán đám mây

22/10/2018 – 26/10/2018 8h30-17h30 Hà nội 40 giờ
KHÓA HỌC VỀ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY THEO CHUẨN AMAZON  WEB SERVICE
1 AWS Technical Essentials 22/10/2018 Thứ 2, 4, 6 hàng tuần Hà nội, Hồ Chí Minh, Đà nẵng 24 giờ
2 Architecting on AWS 22/10/2018 Thứ 2, 4, 6 hàng tuần Hà nội, Hồ Chí Minh, Đà nẵng 40 giờ
3 Developing on AWS 29/10/2018 Thứ 2, 4, 6 hàng tuần Hà nội, Hồ Chí Minh, Đà nẵng 40 giờ
AN NINH BẢO MẬT
1 Phân tích mã độc 05/11/2018 8h30-17h30 Hà nội, Hồ Chí Minh, Đà nẵng 40 giờ
2 Truy tìm dấu vết tội phạm 20/11/2018 8h30-17h30 Hà nội, Hồ Chí Minh, Đà nẵng 56 giờ
CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO  –  ĐIỆN TOÁN BIẾT NHẬN THỨC
1 Artificial Intelligence 25/08/2018 8h30-17h30 Hà nội, Hồ Chí Minh, Đà nẵng 40 giờ
VMware
1 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 6.5 19/11/2018 8h30-17h30 Hà nội 40 giờ
2 Chẩn đoán và Khắc phục lỗi VMware vSphere – VMware trouble Shooting 26/11/2018 8h30-17h30 Thứ 7 hàng tuần 40 giờ
ORACLE
1 Khai thác, Phân tích dữ liệu 19/11/2018 8h30-17h30 Hà nội, Đà nẵng 120 giờ
2 Oracle Database 12C: OCP 26/11/2018 8h30-17h30 Hà nội, Hồ Chí Minh 40 giờ
BIGDATA ANALYTICS THEO CHUẨN HÃNG CLOUDERA
1 Big Data Analytics 26/10/2018 8h30-17h30 Hà nội, Hồ Chí Minh 40 giờ
MICROSOFT
1 Administering Microsoft Exchange Server 2016 26/10/2018 18h-21h Thứ 2,4,6 40h
2 Administering Microsoft SQL Server Database 13/11/2018 18h-21h Thứ 2,4,6 40h
EC-Council
1 Computer Hacking Forensic Investigator v9 (CHFI v9) 26/10/2018 08h30 – 17h30 Thứ 3,4,5,6,7 40h
2 EC-Council Certified Chief Information Security Officer (C|CISO) 13/11/2018 08h30 – 17h30 Thứ 7 32h
(ISC)²
1 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 13/11/2018 08h30 – 17h30 Thứ 7 40h
Quản trị công nghệ thông tin
1 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v3 2011 Foundation 13/11/2018 8h30-17h30 Thứ 6-7-CN 24h
2 03/12/2018 18h – 21h Thứ 2-4-6 24h
3 IT HelpDesk Professional 26/10/2018 8h30 – 17h30 Thứ 6,7, CN 24h
PMI
1 Project Management Professional – PMP 13/11/2018 8h30-17h30 Thứ 7 40h
ISACA
1 Certified Information Systems Auditor (CISA) Tháng 11/2018 08h30 – 17h30 Thứ 3,4,5,6,7 40h
II LỚP HỌC ONLINE
1 Administering Microsoft Exchange Server 2016 20/12/2018 18h30-21h30 Thứ 2,4,6 40h
2 Quản trị hệ thống VMWare vSPhere 6.5 20/12/2018 18h30-21h30 Thứ 6,7, CN 40h